Tel: 22 59-330-00
Fax: 22 59-330-03
akademiki@sggw.pl

Ceny

Ceny miejsc w domach studenckich ustala Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego. Obecne stawki opłat za miejsce w akademiku dla studentów SGGW zostały wprowadzone Pismem Okólnym Rektora SGGW Nr 2 z dnia 1 lipca 2013 r.

POR_2-13

Stawki opłat za miejsce w akademiku dla doktorantów i pracowników SGGW (zakwaterowanych z przydziału Rektorskiej Komisji Mieszkaniowej) zostały wprowadzone Pismem Okólnym Rektora SGGW Nr 3 z dnia 7 września 2015 r.

POR_3-2105

Obecne stawki opłat za miejsca w akademikach SGGW osób nie będących studentami SGGW (czyli np. dla studentów innych uczelni lub absolwentów SGGW) zostały wprowadzone Pismem Okólnym Kanclerza SGGW Nr 1 z dnia 1 lipca 2013 r.

POK_1-13