Tel: 22 59-330-00
Fax: 22 59-330-03
akademiki@sggw.pl
Ogłoszenia

Przenoszenie między akademikami

Informujemy, że – w związku z koniecznością fakturowania zakwaterowań w akademikach - przeniesienia między akademikami oraz między różnymi typami pokoi w obrębie akademików będą możliwe jedynie na przełomie miesięcy (nie będzie takiej możliwości w połowie miesiąca).