Tel: 22 59-330-00
Fax: 22 59-330-03
akademiki@sggw.pl

Przyznawanie miejsc

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
Zgodnie z Art. 173 ust. 2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym „Student może ubiegać się o zakwaterowanie w domu studenckim uczelni” oraz zgodnie z Art. 185 ust. 1 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym „Pierwszeństwo w przyznaniu miejsca w domu studenckim uczelni publicznej przysługuje studentowi tej uczelni, któremu codzienny dojazd do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie i który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej”.

UWAGA !!! PRZYZNAWANIE MIEJSC W AKADEMIKACH NA NASTĘPNY ROK AKADEMICKI (2018/2019)

Lista studentów, którym przyznano miejsce w domu studenckim na rok akademicki 2018/2019 (uprawnionych i ZOBOWIĄZANYCH do dokonania rezerwacji)

Lista wniosków o miejsce w DS na rok akademicki 2018/2019, złożonych przez studentów, które zostały odrzucone ze względów formalnych

Osoby, które nie złożyły wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim, będą miały szanse na zakwaterowanie w kwaterowaniu dodatkowym.

Studenci, znajdujący się na liście studentów, którym przyznano miejsce w DS na rok akademicki 2018/2019 mają obowiązek dokonać rezerwacji miejsc.

Rezerwacje odbędą się elektronicznie, w dwóch terminach:

05.09.2018 (od godz. 000) – 06.09.2018 (do godz. 2359) studenci zainteresowani mieszkaniem w DS Oaza, Krokus i Limba, zobowiązani są dokonać elektronicznego zgłoszenia rezerwacyjnego w zakresie wyboru miejsca i dnia kwaterowania* !!!

11.09.2018 (od godz. 000) – 13.09.2018 (do godz. 2359) należy składać zgłoszenia rezerwacyjne na pozostałe miejsca we wszystkich akademikach oraz na miejsca niewykorzystane w pierwszym terminie, według Rozdzielnika miejsc dla Wydziałów.

Rozdzielnik miejsc w domach studenckich SGGW do kwaterowania w roku ak. 2018/19

Poradnik dla studentów z informacjami na temat dokonania elektronicznej rezerwacji miejsca i terminu kwaterowania

Od 07.09.2018 zgłoszenia rezerwacyjne będą weryfikowane przez pracowników ADiSS. W wyniku weryfikacji mogą być dokonane przesunięcia, zaś zgłoszenia będą przekształcone w pełnoprawne rezerwacje.

UWAGA: osoby, z którymi były problemy dyscyplinarne lub mające zaległości w opłatach za miejsce w DS w dotychczasowych okresach zakwaterowania (szczególnie wybierające DS „Limba” lub droższe pokoje) muszą liczyć się z dużym prawdopodobieństwem usunięcia rezerwacji po pierwszym terminie i zmiany rezerwacji po drugim, w trakcie ich weryfikacji.

* Kwaterowanie zasadnicze odbędzie się w dniach 25.09.2018 – 28.09.2018

rezerwacje specjalne na rok akademicki 2018/19:

Zostaną rozpatrzone podania o rezerwacje specjalne tych studentów, którym zostanie przyznane miejsce w domu studenckim na rok ak. 2018/19. Informacje o decyzji zostaną przesłane emailem, na adres, który student podaje w Wirtualnym Dziekanacie. Studenci, których podania Komisja rozpatrzy odmownie mają obowiązek samodzielnego dokonania rezerwacji miejsca i terminu zakwaterowania. Studencki, którzy nie będą zainteresowani rezerwacjami specjalnymi przyznanymi przez Komisję, proszeni są o poinformowanie o tym fakcie ADiSS (najlepiej emailowo lub osobiście), wówczas taka rezerwacja specjalna zostanie usunięta a student będzie miał obowiązek samodzielnego dokonania rezerwacji, zgodnie ze standardową procedurą.

Studenci zainteresowani zakwaterowaniem w akademiku w trakcie roku akademickiego mogą zgłaszać się do ADiSS w DS „Limba” pok. 27.

W przypadku większej ilości chętnych niż liczba dostępnych miejsc, przy wyborze stosowane będą ustawowe kryteria.

Przeniesienia między akademikami osób już mieszkających realizowane będą tylko na przełomie miesięcy w miarę wolnych miejsc.

Konieczne warunki poprzedzające przyznanie miejsca:

 • wpisana w eHMS przez studenta odległość od miejsca stałego zamieszkania do Uczelni w km (rozumiana jako najkrótsza odległość wyznaczana siecią istniejących dróg publicznych),
 • brak jakichkolwiek zaległości (zwłaszcza finansowych) względem domów studenckich SGGW!!!

UWAGA: student traci miejsce w domu studenckim w przypadku:

 • ukończenia studiów,
 • zawieszenia w prawach studenta,
 • utraty aktywnego statusu studenta,
 • przebywania na urlopie w okresie, na który przyznano miejsce,
 • uzyskania miejsca na podstawie nieprawdziwych danych,
 • zalegania z opłatami za miejsce w domu studenckim powyżej 3,5 m-ca.

INFORMACJA o zasadach rozliczenia pokoju i segmentu przed wykwaterowaniem dla mieszkańców akademików SGGW

1) Rozliczamy się z wyposażenia pobranego z magazynu w godz. jego otwarcia, oraz umawiamy się na godzinę zdania pokoju/segmentu,

2) Po odbiorze pokoju/segmentu wraz z kartą magazynową i kartą mieszkańca zgłaszamy się do biura w celu wykwaterowania się z DS.

Przygotowanie pokoju i segmentu do odbioru:

 1. Usunąć naklejki, zmyć lub zamalować zabrudzenia ze ścian;
 2. Umyć dokładnie: okno, parapet, ramy okienne, grzejnik, drzwi (również otwory wentylacyjne), futryny, podłogę doczyścić (również za i pod tapczanami oraz pod szafkami i biurkiem), glazurę, terakotę, fugi między płytkami ściennymi i podłogowymi, kratkę wentylacyjną, kosz na śmieci, wiadro od mopa, miskę, lampy, lampkę, lustra, półki szklane, regalik plastikowy (o ile był na stanie wyposażenia segmentu) i inne elementy plastikowe, itp.;
 3. Umyć dokładnie sprzęt AGD tj. rozmrozić i umyć lodówkę, lodówkę wysunąć i zmyć pod nią podłogę. Dodatkowo w ZDS-1 i ZDS-7 należy umyć płytę grzewczą i okap.
 4. Umyć dokładnie łazienkę i WC ze szczególnym uwzględnieniem baterii umywalkowych, zlewozmywakowych i prysznicowych. Sanitariaty (tj. sedes, umywalki, brodzik) i baterie mają być czyste i pozbawione kamienia.
 5. Meble pozostawić czyste (wewnątrz i na zewnątrz) nieoklejone afiszami, plakatami, wlepkami; umyć tapczan wewnątrz i obudowę drewnianą; umyć fotel obrotowy –elementy plastikowe; umyć płyty ochronne na ścianach przy szafkach kuchennych, tapczanach i stole, umyć nogi od stołu i/lub krzeseł;
 6. Wyrzucić końcówkę do mopa, używane ścierki i zmywaki;
 7. Uszkodzenia: kontakty, zamki, nieszczelne krany i spłuczki zgłosić do naprawy na recepcji (odnotować w zeszycie usterek);
 8. Za uszkodzenia spowodowane przez mieszkańców (potłuczone szyby, poniszczone meble, koce, pościel i inny sprzęt), mieszkaniec zobowiązany jest do uregulowania należności finansowej w biurze ZDS-u, w wysokości wynikającej z cennika kosztów napraw lub wartości sprzętu wg ksiąg inwentarzowych (kierownik ZDS wystawia pokwitowanie).

Wcześniejsze posprzątanie przez wszystkich mieszkańców wydaje się najbardziej sprawiedliwe i nie obciąży porządkami ostatniego wykwaterowującego się mieszkańca z segmentu czy pokoju.

UWAGA!!!
OSOBA, KTÓRA JAKO OSTATNIA WYKWATEROWUJE SIĘ Z POKOJU/SEGMENTU JEST FINALNIE ODPOWIEDZIALNA ZA STAN TECHNICZNY I CZYSTOŚĆ!

Przypominamy, że obowiązkiem każdego mieszkańca akademika jest terminowe regulowanie należności oraz zakończenie każdego okresu zamieszkania saldem zerowym!!!

Administratorem danych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW) z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166. Dane osobowe gromadzone na etapie składania wniosków o przyznanie miejsca w Domu Studenckim SGGW gromadzone są wyłącznie dla celów związanych z ich rozpatrywaniem, a także naliczaniem opłat oraz ew. rozpatrywaniem skarg i reklamacji. Informujemy, że każda osoba składająca ww. wniosek ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.