Tel: 22 59-330-00
Fax: 22 59-330-03
akademiki@sggw.pl

Przyznawanie miejsc

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Podstawy prawne działania:

 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 poz. 1668 z późn. zm.);
 • Regulamin świadczeń dla studentów i doktorantów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Załącznik do Zarządzenia Rektora

Zgodnie z Art. 11. ust. 5 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce „Uczelnia może prowadzić domy studenckie i stołówki studenckie.” oraz  Art. 104. „Student może ubiegać się o:
1) zakwaterowanie w domu studenckim uczelni lub wyżywienie w stołówce studenckiej uczelni;
2) zakwaterowanie małżonka lub dziecka w domu studenckim uczelni.”

Posiadamy jeszcze wolne miejsca. Zapraszamy studentów zainteresowanych zamieszkaniem.

Kwaterowanie odbywa się w dniach roboczych w godz. 10:00 – 15:00 (po zweryfikowaniu stanu wolnych miejsc na dany dzień). Decyzje o wyborze i przyznaniu miejsca będą podejmowane od razu po złożeniu podania zgodnie z przyjętą kolejnością ich rozpatrywania. Po otrzymaniu zgody na zakwaterowanie należy od razu udać się do administracji wybranego akademika, celem zakwaterowania na przyznanym miejscu. Nie zgłoszenie się do biura akademika w dniu przyznania miejsca powoduje jego utratę!!!

Podobnie będzie wyglądać kwaterowanie w kolejnych dniach – do wyczerpania wolnych miejsc. Ponadto informujemy, że przy zakwaterowaniu należy:
1) okazać dowód osobisty lub paszport.
2) posiadać 1 aktualne zdjęcie formatu legitymacyjnego do karty mieszkańca.
3) posiadać własny długopis!
4) zapoznać się skrupulatnie z Regulaminem domu studenckiego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, co należy poświadczyć poprzez podpisanie stosownego oświadczenia
5) osoby niepełnoletnie – posiadać zgodę rodziców/opiekunów prawnych na zamieszkanie w domu studenckim.

Wzór zgody rodzica/opiekuna prawnego na zamieszkanie niepełnoletniego studenta/kandydata w akademiku SGGW

Studenci zainteresowani zakwaterowaniem w akademiku w trakcie roku akademickiego zgłaszają się do ADiSS w DS „Limba” pok. 27.

Zakwaterowania będą możliwe jeśli będą wolne miejsca. W przypadku większej ilości chętnych niż liczba dostępnych miejsc, przy wyborze stosowane będą ustawowe kryteria.

Przeniesienia między akademikami osób już mieszkających realizowane będą tylko na przełomie miesięcy w miarę wolnych miejsc.

Konieczne warunki poprzedzające przyznanie miejsca:

 • wpisana w eHMS przez studenta odległość od miejsca stałego zamieszkania do Uczelni w km (rozumiana jako najkrótsza odległość wyznaczana siecią istniejących dróg publicznych),
 • brak jakichkolwiek zaległości (zwłaszcza finansowych) względem domów studenckich SGGW!!!

UWAGA: student traci miejsce w domu studenckim w przypadku:

 • ukończenia studiów,
 • zawieszenia w prawach studenta,
 • utraty aktywnego statusu studenta,
 • rozpoczęcia urlopu dziekańskiego, okolicznościowego lub zdrowotny albo oczekiwania na powtarzanie semestru lub roku,
 • uzyskania miejsca na podstawie nieprawdziwych danych,
 • odstąpienia miejsca osobie trzeciej,
 • zalegania z opłatami za miejsce w domu studenckim powyżej 3,5 m-ca.

PRZYZNAWANIE MIEJSC W AKADEMIKACH NA NOWY ROK AK. (2021/22)

Kolejna zbiorcza procedura przyznawania miejsc rozpocznie się 01.06.2021.

INFORMACJA o zasadach rozliczenia pokoju i segmentu przed wykwaterowaniem dla mieszkańców akademików SGGW

1) Rozliczamy się z wyposażenia pobranego z magazynu w godz. jego otwarcia, oraz umawiamy się na godzinę zdania pokoju/segmentu,

2) Po odbiorze pokoju/segmentu wraz z kartą magazynową i kartą mieszkańca zgłaszamy się do biura w celu wykwaterowania się z DS.

Przygotowanie pokoju i segmentu do odbioru:

 1. Usunąć naklejki, zmyć lub zamalować zabrudzenia ze ścian;
 2. Umyć dokładnie: okno, parapet, ramy okienne, grzejnik, drzwi (również otwory wentylacyjne), futryny, podłogę doczyścić (również za i pod tapczanami oraz pod szafkami i biurkiem), glazurę, terakotę, fugi między płytkami ściennymi i podłogowymi, kratkę wentylacyjną, kosz na śmieci, wiadro od mopa, miskę, lampy, lampkę, lustra, półki szklane, regalik plastikowy (o ile był na stanie wyposażenia segmentu) i inne elementy plastikowe, itp.;
 3. Umyć dokładnie sprzęt AGD tj. rozmrozić i umyć lodówkę, lodówkę wysunąć i zmyć pod nią podłogę. Dodatkowo w ZDS-1 i ZDS-7 należy umyć płytę grzewczą i okap.
 4. Umyć dokładnie łazienkę i WC ze szczególnym uwzględnieniem baterii umywalkowych, zlewozmywakowych i prysznicowych. Sanitariaty (tj. sedes, umywalki, brodzik) i baterie mają być czyste i pozbawione kamienia.
 5. Meble pozostawić czyste (wewnątrz i na zewnątrz) nieoklejone afiszami, plakatami, wlepkami; umyć tapczan wewnątrz i obudowę drewnianą; umyć fotel obrotowy –elementy plastikowe; umyć płyty ochronne na ścianach przy szafkach kuchennych, tapczanach i stole, umyć nogi od stołu i/lub krzeseł;
 6. Wyrzucić końcówkę do mopa, używane ścierki i zmywaki;
 7. Uszkodzenia: kontakty, zamki, nieszczelne krany i spłuczki zgłosić do naprawy na recepcji (odnotować w zeszycie usterek);
 8. Za uszkodzenia spowodowane przez mieszkańców (potłuczone szyby, poniszczone meble, koce, pościel i inny sprzęt), mieszkaniec zobowiązany jest do uregulowania należności finansowej w biurze ZDS-u, w wysokości wynikającej z cennika kosztów napraw lub wartości sprzętu wg ksiąg inwentarzowych (kierownik ZDS wystawia pokwitowanie).

Wcześniejsze posprzątanie przez wszystkich mieszkańców wydaje się najbardziej sprawiedliwe i nie obciąży porządkami ostatniego wykwaterowującego się mieszkańca z segmentu czy pokoju.

UWAGA!!!
OSOBA, KTÓRA JAKO OSTATNIA WYKWATEROWUJE SIĘ Z POKOJU/SEGMENTU JEST FINALNIE ODPOWIEDZIALNA ZA STAN TECHNICZNY I CZYSTOŚĆ!

Przypominamy, że obowiązkiem każdego mieszkańca akademika jest terminowe regulowanie należności oraz zakończenie każdego okresu zamieszkania saldem zerowym!!!

Administratorem danych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW) z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166. Dane osobowe gromadzone na etapie składania wniosków o przyznanie miejsca w Domu Studenckim SGGW gromadzone są wyłącznie dla celów związanych z ich rozpatrywaniem, a także naliczaniem opłat oraz ew. rozpatrywaniem skarg i reklamacji. Informujemy, że każda osoba składająca ww. wniosek ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.