Tel: 22 59-330-00
Fax: 22 59-330-03
akademiki@sggw.pl

Przyznawanie miejsc

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Podstawy prawne działania:

 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 poz. 1668 z późn. zm.);
 • Regulamin świadczeń dla studentów i doktorantów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Załącznik do Zarządzenia nr 45 Rektora SGGW z dnia 24 września 2019 r.

Zgodnie z Art. 11. ust. 5 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce „Uczelnia może prowadzić domy studenckie i stołówki studenckie.” oraz  Art. 104. „Student może ubiegać się o:
1) zakwaterowanie w domu studenckim uczelni lub wyżywienie w stołówce studenckiej uczelni;
2) zakwaterowanie małżonka lub dziecka w domu studenckim uczelni.”

PRZYZNAWANIE MIEJSC W AKADEMIKACH NA NOWY ROK AK. (2020/21)

Elektroniczna rejestracja wniosków o miejsce w DS na rok akademicki 2020/21 z wykorzystaniem serwisu eHMS https://ehms.sggw.waw.pl (Wirtualny dziekanat) dla obecnych studentów SGGW będzie trwała

od 01.06.2020 do 15.08.2020 !!!

Warunki konieczne umożliwiające wypełnienie elektronicznego formularza:

 • wpisana w eHMS przez studenta Odległość od miejsca zameldowania do Uczelni w km,
 • uregulowane wszystkie zobowiązania finansowe wobec Uczelni !!!

Zgodnie z Art. 104 ust. 1 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce „Student może ubiegać się o:

1) zakwaterowanie w domu studenckim uczelni lub wyżywienie w stołówce studenckiej uczelni;

2) zakwaterowanie małżonka lub dziecka w domu studenckim uczelni.”

Zgodnie z REGULAMINEM świadczeń dla studentów i doktorantów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: „Pierwszeństwo w przyznaniu miejsca w domu studenckim przysługuje studentowi, któremu codzienny dojazd do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie, tzn. odległość od miejsca stałego zamieszkania, mierzona najkrótszym połączeniem wzdłuż istniejącej sieci dróg publicznych do SGGW wynosi powyżej 50 km lub czas dojazdu w jedną stronę przekracza 2,5 godziny.”

W przypadku większej liczby chętnych niż liczba dostępnych miejsc nie będą rozpatrywane wnioski osób, których odległość od miejsca zamieszkania do Uczelni wynosi mniej niż 50 km, chyba, że student udokumentuje, że czas dotarcia z domu do Uczelni najszybszym sposobem komunikacji przekracza 2,5 godziny.

Poradnik z informacjami na temat wysyłania elektronicznych wniosków o miejsce w DS

UWAGA I: podanie nieprawdziwych danych skutkować będzie natychmiastowym pozbawieniem miejsca w DS !!!

UWAGA II: wniosek będzie rozpatrywany wg odległości zweryfikowanej przez ADiSS !!!

Studenci zainteresowani ubieganiem się o miejsce dla dziecka lub małżonka zobowiązani są przed wysłaniem elektronicznego wniosku zgłosić się do ADiSS z odpisem aktu urodzenia dziecka, bądź zaświadczeniem lekarskim o planowanej dacie porodu albo odpisem aktu małżeństwa.

 

STUDENCIE SGGW, jeśli złożyłeś elektroniczny wniosek o przyznanie miejsca w akademiku na rok akademicki 2020/2021:

ADiSS informuje, że lista studentów, którym przyznano miejsca w akademiku na rok akademicki 2020/2021 zostanie opublikowana, wg numerów albumu na stronie internetowej: http://adiss.sggw.pl/, a także w wersji papierowej w Administracji Domów i Stołówek Studenckich (Kampus SGGW, bud. 38) najpóźniej do połowy września 2020.

Równocześnie z opublikowaniem listy studentów, którym przyznano miejsca w domu studenckim na rok akademicki 2020/2021 na stronie internetowej ADiSS zostanie umieszczona informacja dotycząca konieczności dokonania rezerwacji czasu i miejsca zakwaterowania w konkretnym akademiku i pokoju przez studentów, którym przyznano miejsca w akademiku. W informacji będzie wskazany konkretny termin rezerwacji.

Podania o wprowadzenie rezerwacji przez ADiSS (tj. w pokojach:    1-os., 2-os. i 3os. dla: małżeństw, rodzeństw, osób niepełnosprawnych, poważnie chorych lub mających szczególne potrzeby, przede wszystkim ze względów zdrowotnych) odpowiednio udokumentowane będą przyjmowane do 21.08.2020.

wzór podania o rezerwację specjalną

UWAGA: Warunkiem rozpatrywania podania o wprowadzenie rezerwacji przez ADiSS w pokojach 1-os, 2-os i 3-os jest otrzymanie miejsca w akademiku na rok akademicki 2020/21!!!

Nadmieniamy, że wszystkie domy studenckie SGGW spełniają wszystkie obowiązujące w Polsce normy i przepisy sanitarne wobec czego podania o wprowadzenie wcześniejszej rezerwacji umotywowane np. alergią, nawracającymi infekcjami itd. itp. BĘDĄ ROZPATRZONE ODMOWNIE!

Studenci zainteresowani zakwaterowaniem w akademiku w trakcie roku akademickiego mogą zgłaszać się do ADiSS w DS „Limba” pok. 27.

Zakwaterowania będą możliwe jeśli będą wolne miejsca. W przypadku większej ilości chętnych niż liczba dostępnych miejsc, przy wyborze stosowane będą ustawowe kryteria.

Przeniesienia między akademikami osób już mieszkających realizowane będą tylko na przełomie miesięcy w miarę wolnych miejsc.

Konieczne warunki poprzedzające przyznanie miejsca:

 • wpisana w eHMS przez studenta odległość od miejsca stałego zamieszkania do Uczelni w km (rozumiana jako najkrótsza odległość wyznaczana siecią istniejących dróg publicznych),
 • brak jakichkolwiek zaległości (zwłaszcza finansowych) względem domów studenckich SGGW!!!

UWAGA: student traci miejsce w domu studenckim w przypadku:

 • ukończenia studiów,
 • zawieszenia w prawach studenta,
 • utraty aktywnego statusu studenta,
 • rozpoczęcia urlopu dziekańskiego, okolicznościowego lub zdrowotny albo oczekiwania na powtarzanie semestru lub roku,
 • uzyskania miejsca na podstawie nieprawdziwych danych,
 • odstąpienia miejsca osobie trzeciej,
 • zalegania z opłatami za miejsce w domu studenckim powyżej 3,5 m-ca.

INFORMACJA o zasadach rozliczenia pokoju i segmentu przed wykwaterowaniem dla mieszkańców akademików SGGW

1) Rozliczamy się z wyposażenia pobranego z magazynu w godz. jego otwarcia, oraz umawiamy się na godzinę zdania pokoju/segmentu,

2) Po odbiorze pokoju/segmentu wraz z kartą magazynową i kartą mieszkańca zgłaszamy się do biura w celu wykwaterowania się z DS.

Przygotowanie pokoju i segmentu do odbioru:

 1. Usunąć naklejki, zmyć lub zamalować zabrudzenia ze ścian;
 2. Umyć dokładnie: okno, parapet, ramy okienne, grzejnik, drzwi (również otwory wentylacyjne), futryny, podłogę doczyścić (również za i pod tapczanami oraz pod szafkami i biurkiem), glazurę, terakotę, fugi między płytkami ściennymi i podłogowymi, kratkę wentylacyjną, kosz na śmieci, wiadro od mopa, miskę, lampy, lampkę, lustra, półki szklane, regalik plastikowy (o ile był na stanie wyposażenia segmentu) i inne elementy plastikowe, itp.;
 3. Umyć dokładnie sprzęt AGD tj. rozmrozić i umyć lodówkę, lodówkę wysunąć i zmyć pod nią podłogę. Dodatkowo w ZDS-1 i ZDS-7 należy umyć płytę grzewczą i okap.
 4. Umyć dokładnie łazienkę i WC ze szczególnym uwzględnieniem baterii umywalkowych, zlewozmywakowych i prysznicowych. Sanitariaty (tj. sedes, umywalki, brodzik) i baterie mają być czyste i pozbawione kamienia.
 5. Meble pozostawić czyste (wewnątrz i na zewnątrz) nieoklejone afiszami, plakatami, wlepkami; umyć tapczan wewnątrz i obudowę drewnianą; umyć fotel obrotowy –elementy plastikowe; umyć płyty ochronne na ścianach przy szafkach kuchennych, tapczanach i stole, umyć nogi od stołu i/lub krzeseł;
 6. Wyrzucić końcówkę do mopa, używane ścierki i zmywaki;
 7. Uszkodzenia: kontakty, zamki, nieszczelne krany i spłuczki zgłosić do naprawy na recepcji (odnotować w zeszycie usterek);
 8. Za uszkodzenia spowodowane przez mieszkańców (potłuczone szyby, poniszczone meble, koce, pościel i inny sprzęt), mieszkaniec zobowiązany jest do uregulowania należności finansowej w biurze ZDS-u, w wysokości wynikającej z cennika kosztów napraw lub wartości sprzętu wg ksiąg inwentarzowych (kierownik ZDS wystawia pokwitowanie).

Wcześniejsze posprzątanie przez wszystkich mieszkańców wydaje się najbardziej sprawiedliwe i nie obciąży porządkami ostatniego wykwaterowującego się mieszkańca z segmentu czy pokoju.

UWAGA!!!
OSOBA, KTÓRA JAKO OSTATNIA WYKWATEROWUJE SIĘ Z POKOJU/SEGMENTU JEST FINALNIE ODPOWIEDZIALNA ZA STAN TECHNICZNY I CZYSTOŚĆ!

Przypominamy, że obowiązkiem każdego mieszkańca akademika jest terminowe regulowanie należności oraz zakończenie każdego okresu zamieszkania saldem zerowym!!!

Administratorem danych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW) z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166. Dane osobowe gromadzone na etapie składania wniosków o przyznanie miejsca w Domu Studenckim SGGW gromadzone są wyłącznie dla celów związanych z ich rozpatrywaniem, a także naliczaniem opłat oraz ew. rozpatrywaniem skarg i reklamacji. Informujemy, że każda osoba składająca ww. wniosek ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.