Tel: 22 59-330-00
Fax: 22 59-330-03
akademiki@sggw.pl

Przynawanie miejsc dla kandydatów na studia

Tu znajdują się informacje o przyznawaniu miejsc dla kandydatów na studia w SGGW, rozpoczynające się 1 października
PRZYZNAWANIE MIEJSC W DOMACH STUDENCKICH DLA KANDYDATÓW NA STUDIA W SGGW

Podstawy prawne działania:

  • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.);
  • Regulamin przyznawania miejsc i rozliczania zakwaterowań w domach studenckich Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – załącznik do Zarządzenia nr 12 Rektora SGGW z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania miejsc i rozliczania zakwaterowań w domach studenckich Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,

 

UWAGA – PRZYZNAWANIE MIEJSC W AKADEMIKACH  SGGW DLA KANDYDATÓW NA STUDIA W SGGW NA NOWY ROK AK. (2017/18)

Informujemy, że kandydaci na studia w SGGW obu stopni – wszystkie kierunki stacjonarne oraz niestacjonarne na kierunku Weterynaria, zainteresowani otrzymaniem miejsca w domu studenckim na rok akademicki 2017/2018, są zobowiązani – po zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia w SGGW – złożyć w NIEPRZEKRACZALNYM terminie od 03.07.2017 do 11.08.2017 podanie o przyznanie miejsca w domu studenckim SGGW.

Podanie należy złożyć w Administracji Domów i Stołówek Studenckich przy ul. Nowoursynowskiej 161, w akademiku Limba (budynek 38 Kampusu SGGW) wyłącznie w dni robocze w godz. 8 – 15.

Więcej informacji zostanie podane w drugiej połowie czerwca 2017.

Administratorem danych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW) z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166. Dane osobowe gromadzone na etapie składania wniosków o przyznanie miejsca w Domu Studenckim SGGW gromadzone są wyłącznie dla celów związanych z ich rozpatrywaniem, a także naliczaniem opłat oraz ew. rozpatrywaniem skarg i reklamacji. Informujemy, że każda osoba składająca ww. wniosek ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów.