Tel: 22 59-330-00
Fax: 22 59-330-03
akademiki@sggw.pl

Przynawanie miejsc dla kandydatów na studia

Tu znajdują się informacje o przyznawaniu miejsc dla kandydatów na studia w SGGW, rozpoczynające się 1 października
PRZYZNAWANIE MIEJSC W DOMACH STUDENCKICH DLA KANDYDATÓW NA STUDIA W SGGW

Podstawy prawne działania:

  • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.);
  • Regulamin przyznawania miejsc i rozliczania zakwaterowań w domach studenckich Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – załącznik do Zarządzenia nr 12 Rektora SGGW z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania miejsc i rozliczania zakwaterowań w domach studenckich Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,

 

UWAGA – PRZYZNAWANIE MIEJSC W AKADEMIKACH  SGGW DLA KANDYDATÓW NA STUDIA W SGGW NA NOWY ROK AK. (2017/18)

Informujemy, że kandydaci na studia w SGGW obu stopni – wszystkie kierunki stacjonarne oraz niestacjonarne na kierunku Weterynaria, zainteresowani otrzymaniem miejsca w domu studenckim na rok akademicki 2017/2018, są zobowiązani – po zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia w SGGW – złożyć w NIEPRZEKRACZALNYM terminie od 03.07.2017 do 11.08.2017 podanie o przyznanie miejsca w domu studenckim SGGW.

Przykład poprawnie wypełnionego przez kandydata na studia w SGGW podania o przyznanie miejsce w akademiku na rok ak. 2017/18

Podanie należy złożyć w Administracji Domów i Stołówek Studenckich przy ul. Nowoursynowskiej 161, w akademiku Limba (budynek 38 Kampusu SGGW) wyłącznie w dni robocze w godz. 8 – 15, lub ewentualnie przesłać listownie (na odpowiedzialność nadawcy) z dopiskiem „Wniosek o DS”.

Druk podania o przyznanie miejsca w domu studenckim SGGW

ADiSS nie odpowiada za ewentualne niedostarczenie wniosku w terminie do 11 sierpnia 2017 (wnioski dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane!) lub zagubienie listu przez Pocztę Polską/kuriera.

We wniosku o przyznanie miejsca w DS na rok akademicki 2017/2018 należy:

- zamiast numeru albumu wpisać numer PESEL

- obok adresu miejsca zamieszkania wpisać województwo

- precyzyjne obliczenie odległości od miejsca stałego zamieszkania do uczelni umożliwiają mapy dostępne w internecie – polecamy  http://mapa.targeo.pl (WAŻNE: należy wybrać i podać odległość z opcji trasy “krótka”!).

Zgodnie z Regulaminem przyznawania miejsc i rozliczania zakwaterowań w domach studenckich Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odległość od miejsca stałego zamieszkania, mierzona jest najkrótszym połączeniem wzdłuż istniejącej sieci dróg publicznych do SGGW (Warszawa, ul. Nowoursynowska 166 – skrzyżowanie przy głównej bramie wjazdowej na teren tej części Kampusu SGGW, gdzie znajduje się Rektorat).


KANDYDACIE NA STUDIA W SGGW, jeśli złożyłeś wniosek o przyznanie miejsc w akademiku na rok akademicki 2017/18:

ADiSS informuje, że wiadomość o przyznaniu miejsca w Domu Studenckich zostanie przesłana do wnioskodawcy emailem (na adres podany przez kandydata w systemie rekrutacyjnym), a także będzie do wglądu na stronach internetowych systemu rekrutacyjnego SGGW (po zalogowaniu) najpóźniej na początku września 2017!!!

Równocześnie z przesłaniem informacji o przyznaniu miejsca w domu studenckim na rok akademicki 2017/18 na stronie internetowej ADiSS zostanie umieszczona informacja dotycząca konieczności dokonania rezerwacji czasu i miejsca zakwaterowania w konkretnym akademiku i pokoju przez kandydatów na studia, którym przyznano miejsca w akademiku.

Podania o przyznanie miejsca w pokojach specjalnych (tj. pokoje 1-os i 2-os. dla: małżeństw, rodzeństw, osób niepełnosprawnych, poważnie chorych lub mających szczególne potrzeby, przede wszystkim ze względów zdrowotnych) odpowiednio udokumentowane będą przyjmowane od 03.07 do 16.08.2017.

druk podania o rezerwację specjalną

UWAGA: Warunkiem rozpatrywania podania o przyznanie miejsca w pokojach specjalnych jest otrzymanie miejsca w akademiku na rok ak. 2017/18!!!

Nadmieniamy, że wszystkie domy studenckie SGGW spełniają wszystkie obowiązujące w Polsce normy i przepisy sanitarne wobec czego podania o pokoje specjalne umotywowane np. alergią, nawracającymi infekcjami itd. itp. BĘDĄ ROZPATRZONE ODMOWNIE

UWAGA 2: Przypominamy, że kandydat staje się studentem dopiero od immatrykulacji, czyli od 1 października!, zatem w całej procedurze aż do zakwaterowania, dla osób składających papierowe podania będzie stosowane określenie “kandydat”!

Administratorem danych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW) z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166. Dane osobowe gromadzone na etapie składania wniosków o przyznanie miejsca w Domu Studenckim SGGW gromadzone są wyłącznie dla celów związanych z ich rozpatrywaniem, a także naliczaniem opłat oraz ew. rozpatrywaniem skarg i reklamacji. Informujemy, że każda osoba składająca ww. wniosek ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów.