Tel: 22 59-330-00
Fax: 22 59-330-03
akademiki@sggw.pl

lista odrzuconych kandydaci

Lista wniosków o miejsce w domu studenckim na rok ak. 2016/2017, złożonych przez kandydatów na studia w SGGW, odrzuconych ze względów formalnych

Lp. Nr albumu Wydział Powód
1 180914 WIP niewłaściwa forma studiów
2 184819 EKR wniosek dostarczony po terminie
3 185283 ZIM wniosek dostarczony po terminie
4 185518 LES wniosek dostarczony po terminie
5 185576 LES wniosek dostarczony po terminie
6 186141 WNH wniosek dostarczony po terminie
7 186148 WNH odległość poniżej 50 km
8 186594 NoZ wniosek dostarczony po terminie
9 186630 NoZ wniosek dostarczony po terminie
10 186870 WET rezygnacja z ubiegania się o miejsce
11 186939 WET odległość poniżej 50 km
12 187376 WNZ wniosek dostarczony po terminie
13 187473 ROL wniosek dostarczony po terminie
14 187663 ZCZ wniosek dostarczony po terminie
15 187746 WIP odległość poniżej 50 km
16 187779 WIP wniosek dostarczony po terminie
17 188795 EKR niewłaściwa forma studiów
18 189318 WIP niewłaściwa forma studiów
19 189551 ZCZ niewłaściwa forma studiów
20 189630 TDR niewłaściwa forma studiów
21 189631 TDR niewłaściwa forma studiów
22 189867 LES niewłaściwa forma studiów
23 189916 ZCZ niewłaściwa forma studiów
24 189919 ZCZ niewłaściwa forma studiów
25 #N/D! NoZ brak na liście przyjętych na studia w SGGW
26 #N/D! NoZ brak na liście przyjętych na studia w SGGW
27 #N/D! ROL brak na liście przyjętych na studia w SGGW
28 #N/D! OGR brak na liście przyjętych na studia w SGGW
29 #N/D! WET brak na liście przyjętych na studia w SGGW
30 #N/D! WET brak na liście przyjętych na studia w SGGW
31 #N/D! EKR brak na liście przyjętych na studia w SGGW
32 #N/D! BIS brak na liście przyjętych na studia w SGGW
33 #N/D! EKR brak na liście przyjętych na studia w SGGW
34 #N/D! WET brak na liście przyjętych na studia w SGGW
35 #N/D! WET brak na liście przyjętych na studia w SGGW
36 #N/D! OGR brak na liście przyjętych na studia w SGGW
37 #N/D! BIS brak na liście przyjętych na studia w SGGW
38 #N/D! LES brak na liście przyjętych na studia w SGGW
39 #N/D! WET brak na liście przyjętych na studia w SGGW