Tel: 22 59-330-00
Fax: 22 59-330-03
akademiki@sggw.pl

lista odrzuconych studenci

Lista wniosków o miejsce w domu studenckim na rok akademicki 2016/2017, złożonych przez studentów SGGW, odrzuconych ze względów formalnych

Lp. Nr albumu Wydział Powód
1 148822 LES odległość poniżej 50 km
2 154129 OGR odległość poniżej 50 km
3 154447 BIS brak właściwego statusu studenta
4 154914 ZIM odległość poniżej 50 km
5 155649 OGR odległość poniżej 50 km
6 162683 EKR rozpatrywano jako kandydat
7 166779 OGR odległość poniżej 50 km
8 167078 EKR rozpatrywano jako kandydat
9 167145 EKR rozpatrywano jako kandydat
10 167204 EKR odległość poniżej 50 km
11 167498 ZIM odległość poniżej 50 km
12 168188 OGR odległość poniżej 50 km
13 168318 WNH odległość poniżej 50 km
14 168778 TDR odległość poniżej 50 km
15 169472 WIP odległość poniżej 50 km
16 169879 ROL odległość poniżej 50 km
17 169900 ROL odległość poniżej 50 km
18 171524 ROL odległość poniżej 50 km
19 171641 OGR odległość poniżej 50 km
20 171680 NoZ odległość poniżej 50 km
21 171716 BIS odległość poniżej 50 km
22 171790 BIS odległość poniżej 50 km
23 172664 BIS odległość poniżej 50 km
24 172763 LES odległość poniżej 50 km
25 172815 LES pozbawiony miejsca w domu studenckim
26 172874 EKR brak właściwego statusu studenta
27 172989 BIS odległość poniżej 50 km
28 173210 WNH odległość poniżej 50 km
29 173273 WNH odległość poniżej 50 km
30 173640 TDR odległość poniżej 50 km
31 173865 NoZ odległość poniżej 50 km
32 173907 NoZ odległość poniżej 50 km
33 174052 NoZ odległość poniżej 50 km
34 174203 WET odległość poniżej 50 km
35 174435 WIP odległość poniżej 50 km
36 174764 WNZ rezygnacja z ubiegania się o miejsce
37 174786 ROL odległość poniżej 50 km
38 174990 ZCZ pozbawiona miejsca w domu studenckim
39 175030 ZCZ pozbawiony miejsca w domu studenckim
40 178058 ROL odległość poniżej 50 km
41 178134 OGR odległość poniżej 50 km
42 178381 EKR rezygnacja z ubiegania się o miejsce
43 178675 ZIM odległość poniżej 50 km
44 178822 ZIM odległość poniżej 50 km
45 178831 ZIM odległość poniżej 50 km
46 178970 BIS rozpatrywano jako kandydat
47 179272 EKR odległość poniżej 50 km
48 179478 OGR odległość poniżej 50 km
49 179552 WNH odległość poniżej 50 km
50 179715 ROL odległość poniżej 50 km
51 179819 TDR odległość poniżej 50 km
52 180069 NoZ odległość poniżej 50 km
53 180096 NoZ odległość poniżej 50 km
54 180119 NoZ odległość poniżej 50 km
55 180384 WET odległość poniżej 50 km
56 180425 WET odległość poniżej 50 km
57 180484 WIP brak właściwego statusu studenta
58 180594 EKR odległość poniżej 50 km
59 180612 EKR odległość poniżej 50 km
60 180679 EKR brak właściwego statusu studenta
61 180879 WNZ rozpatrywano jako kandydat
62 180952 ROL odległość poniżej 50 km
63 181019 NoZ odległość poniżej 50 km
64 181089 WNZ odległość poniżej 50 km
65 181472 WET rozpatrywano jako kandydat
66 181491 WET odległość poniżej 50 km
67 182326 EKR odległość poniżej 50 km
68 183497 ZCZ brak właściwego statusu studenta
69 183556 EKR brak właściwego statusu studenta
70 183578 ZCZ pozbawiony miejsca w domu studenckim