Tel: 22 59-330-00
Fax: 22 59-330-03
akademiki@sggw.pl
Ogłoszenia

Przedpłaty za akademik

UWAGA – studenci SGGW !!! Przypominamy, że nie należy dokonywać żadnych przedpłat za akademik – pierwszą opłatę trzeba uiścić dopiero po zakwaterowaniu na nowy rok akademicki !!! Jest to szczególnie ważne przy obecnym systemie indywidualnych kont wirtualnych, w którym każda wpłata musi się związać z przypisem należności. Przy braku należności wobec Uczelni związanie nie następuje i odzyskanie pieniędzy wymagać może  szczegółowych i czasochłonnych wyjaśnień ze strony wpłacającego. Przypominamy również, że przy zakwaterowaniu potrzebne jest 1 aktualne zdjęcie formatu legitymacyjnego do karty mieszkańca!