Tel: 22 59-330-00
Fax: 22 59-330-03
akademiki@sggw.pl
Ogłoszenia

Rozliczenia z DS

UWAGA !!! mieszkańcy akademików

Przypominamy, że obowiązkiem każdego mieszkańca akademika jest terminowe regulowanie należności oraz zakończenie każdego okresu zamieszkania saldem zerowym !!!

Stan rozliczeń z Uczelnią można w każdej chwili sprawdzić w serwisie eHMS: ehms.sggw.waw.pl

Brakujące kwoty należy natychmiastowo wpłacać, natomiast w przypadku istnienia nadpłat zredukować następną wpłatę o wysokość nadpłaty lub (najpóźniej przy wykwaterowaniu) poprosić o zwrot przelewem na własne konto (nie ma możliwości odbioru pieniędzy gotówką!!!).
UWAGA: należy wypełnić druk prośby o zwrot nadpłaty Dokument PDF.

Istnienie zarówno nadpłat jak i długów po wykwaterowaniu jest niedopuszczalne.