Tel: 22 59-330-00
Fax: 22 59-330-03
akademiki@sggw.pl

ADiSS SGGW

ADMINISTRACJA DOMÓW i STOŁÓWEK STUDENCKICH SGGW
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 161
tel. 22 59-330-00, fax 22 59-330-03
e-mail:  akademiki@sggw.pl

 

 

PRZYZNAWANIE MIEJSC W AKADEMIKACH NA NOWY ROK AKADEMICKI (2016/17)

Trwa weryfikacja złożonych wniosków. Listy studentów i kandydatów, którym przyznano miejsca powinny zostać opublikowane w pierwszych dniach września.

Więcej informacji w sekcjach zakładki “Przyznawanie miejsc”, odpowiednio “Dla obecnych studentów” i “Dla kandydatów na studia”
Przypominamy, że kandydat staje się studentem dopiero od immatrykulacji, czyli od 1 października!
UWAGA: cześć kandydatów ma właśnie zakładane konta w Wirtualnym Dziekanacie. ADiSS informuje, że Wirtualny Dziekanat dla studentów SGGW, jak sama nazwa wskazuje obsługuje wnioski o miejsce w akademiku wirtualne (elektroniczne) STUDENTÓW wysyłane za pomocą tego systemu, zaś KANDYDACI składali wnioski papierowe – te nie są rejestrowane w Wirtualnym Dziekanacie i stąd komunikat na kontach kandydatów: “wniosek na rok akademicki 2016/17 nie został złożony”.

Kalendarium zakwaterowań na rok akademicki 2016/2017

Najważniejsze informacje o kwaterowaniu zasadniczym

Zakwaterowania na czas wrześniowej sesji poprawkowej 2016

Studenci SGGW mający sesję poprawkową mogą kwaterować się w akademikach od 12.09.2016 do 20.09.2016.
W celu zakwaterowania należy zgłosić się do biura ADiSS (Limba, pok. 27) z wypełnionym podaniem wakacyjnym na wnioskowany czas obejmujący termin z zakresu dni sesji, najpóźniej do godz. 15:00 (aby zdążyć jeszcze z formalnościami kwaterunkowymi w akademiku przed godz. 16:00).

UWAGA – WAKACJE 2016!!!

Informujemy, że praktycznie wszystkie osoby, które złożyły podania wakacyjne w wymaganym terminie tj. do 16.06.2016 otrzymały miejsca w akademikach SGGW.

Po wykwaterowaniu Parafiady, tj. po 17.07.2016 będziemy mieli ponownie możliwości kwaterowania w naszych domach studenckich osób zainteresowanych pobytem w pozostałym okres wakacji (do 15.09.2016).
Zapraszamy do składania podań.
(druk podania tutaj)

Ze względu na rezerwacje dla dużych grup zorganizowanych oraz prace remontowo-konserwacyjne z kwaterowania wyłączone będą akademiki: Grand, Feniks, Bazyliszek, Dendryt i Limba (piętra I, V, VI).

Z uwagi na wyżej opisane zmniejszenie dostępnych miejsc w wakacje 2016 możliwości zakwaterowania osób nie będących studentami SGGW będą nieco ograniczone.

W związku z licznymi pytaniami ADiSS informuje, że nie mamy ŻADNYCH możliwości zakwaterowania studentów innych uczelni w roku ak. 2015/2016 w naszych akademikach, jak również nie będziemy mieli takiej możliwości w przyszłym roku akademickim 2016/2017.

With reference to numerous questions ADiSS inform that there is no possibilities accommodation for students of other universities in the upcoming academic year.

Informujemy, że w dniu 30.06.2015 Zarządzeniem Nr 39 Rektora SGGW został wprowadzony znowelizowany Regulamin domu studenckiego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Pełna treść w dziale “Regulaminy”

UWAGA: rezerwacja miejsc w pokojach gościnnych na czas zjazdów, przez studentów studiów niestacjonarnych SGGW – WYŁĄCZNIE pod numerem telefonu 22 593-30-02 dwudziestego dnia każdego miesiąca (lub najbliższego dnia roboczego następującego po 20-tym) na miesiąc następny.
Do dokonania rezerwacji wymagane jest podanie nr albumu (znajduje się on m.in. na legitymacji studenckiej oraz w Wirtualnym Dziekanacie)!
WAŻNE: każda osoba dzwoniąca może dokonać jednej rezerwacji!!!

UWAGA mieszkańcy akademików SGGW

ADiSS informuje, że od 01.05.2014 usługi sprzątania domów studenckich w Warszawie świadczyć będzie nowa firma. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom wielu mieszkańców zmieniamy również zasady sprzątania – oprócz korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń ogólnoużytkowych teraz będą sprzątane także łazienki i przedpokoje w segmentach studenckich. Szczegółowe harmonogramy sprzątania w poszczególnych akademikach zostaną opublikowane w gablotach przy recepcji.

UWAGA: powyższe zmiany nie zwalniają mieszkańców z obowiązku dbania o czystość i rozliczenia się ze stanu pokoju/segmentu przy wykwaterowaniu!

W związku z przejęciem dużego zakresu sprzątania przez firmę sprzątającą, a tym samym wzrostem kosztów sprzątania zaprzestajemy wydawania środków czystości dla mieszkańców, a więc preparaty potrzebne do utrzymania czystości w pokoju mieszkalnym mieszkańcy kupują we własnym zakresie.

UWAGA mieszkańcy akademików!

Od 01.02.2014 wszedł w życie nowy system gospodarowania odpadami w dzielnicach Ursynów i Wilanów. Wobec powyższego wszyscy mieszkańcy są zobowiązani do segregowania śmieci!
Śmieci należy rozdzielać do 3 rodzajów worków/pojemników:

DO ZIELONEGO WORKA/POJEMNIKA:

WYRZUCAMY: butelki i słoiki szklane po napojach i żywności; butelki po napojach alkoholowych; szklane butelki po sokach, szklane opakowania po kosmetykach.

NIE WYRZUCAMY: porcelany i ceramiki, doniczek, żarówek, lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtęciowych, reflektorów, szkła stołowego, okularowego, żaroodpornego, ekranów i lamp telewizyjnych, luster, szyb samochodowych i okiennych.

DO CZERWONEGO WORKA/POJEMNIKA:

WRZUCAMY: papier, tekturę (puste, zgniecione opakowania po sokach), plastik (puste, zgniecione butelki po napojach), metal i puszki po napojach oraz zużyte art. biurowe (długopisy, linijki, zszywacze, segregatory itp.)

NIE WRZUCAMY: tłustego i zabrudzonego papieru, kalki, papieru termicznego i faksowego, tapet, odpadów higienicznych, opakowań z jakąkolwiek zawartością, butelek po olejach spożywczych i samochodowych, styropianu, gumy, puszek po farbach czy bateriach, opakowań po aerozolach, sprzętu AGD i RTV.

DO CZARNEGO WORKA/POJEMNIKA
WRZUCAMY WSZYSTKO TO, CZEGO NIE MOŻEMY WRZUCIĆ DO POJEMNIKÓW CZERWONEGO
I ZIELONEGO:

WYRZUCAMY: odpadki spożywcze (fusy po kawie i herbacie, resztki owoców i warzyw) zabrudzony np. tłuszczem papier, zabrudzone opakowania plastikowe, porcelanę, zabawki, opakowania po dezodorantach, styropian opakowaniowy, gumę, artykuły higieniczne, potłuczone szyby, śmieci uliczne.

NIE WYRZUCAMY: odpadów niebezpiecznych (leków, farb, olejów i ich opakowań, opakowań po środkach ochrony roślin), zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (żarówek, lamp, świetlówek, baterii i akumulatorów, zużytych tuszy i tonerów, komputerów), odpadów wielkogabarytowych.

UWAGA: kosze obecnie znajdujące się w pokojach/przedpokojach należy traktować jako kosze CZARNE (na odpadki niepodlegające segregacji), natomiast kosze ZIELONE I CZERWONE na wszystkie frakcje segregowane będą ustawione w kuchniach ogólnoużytkowych (w akademikach 4-piętrowych) i na korytarzu przy wyjściach do wind (w DS “Limba”).

PROSIMY O PRZESTRZEGANIE ZASAD SEGREGACJI. Jeżeli śmieci nie będą przez mieszkańców segregowane lub będą wyrzucane do niewłaściwych pojemników  wówczas zostaniemy obciążeni karami i wyższymi stawkami opłat za ich wywóz, co spowoduje wzrost cen miejsc w akademikach!!!

Prosimy o ZGNIATANIE przed wyrzuceniem do pojemników WSZYSTKICH OPAKOWAŃ plastikowych, kartonowych i papierowych – dzięki temu zajmują dużo mniej miejsca i ich wywóz będzie tańszy. Bądźmy proekologiczni i dbajmy o środowisko! (a przy okazji o pieniądze własne lub rodziców, którzy za akademik płacą :-) )

Zgodnie z nowym Regulaminem przyznawania miejsc i rozliczania zakwaterowań w domach studenckich SGGW, od dnia 25.02.2013 nie ma obowiązku dokumentowania dochodów w rodzinie studenta przy ubieganiu się o przyznanie miejsca w akademiku

UWAGA: ADiSS nie odpowiada na emaile anonimowe – prosimy podawać imię, nazwisko, wydział studiów oraz nr albumu. Z uwagi na ogromną ilość codziennych obowiązków nie odpowiadamy również na emaile, na które odpowiedź znajduje się na stronach internetowych SGGW

W okresie wakacyjnym (od ok. 1 lipca do ok. 15 września każdego roku) oferujemy możliwość korzystania z miejsc w akademikach nie zajętych przez studentów – informacje dodatkowe: tel. 22 59-330-04

Od 01.10.2008 za nieterminowe wpłaty naliczane są odsetki karne.Zaleganie z opłatami jest również podstawą do pozbawienia prawa do miejsca w akademiku a także uniemożliwia złożenie wniosku o miejsce na następny rok akademicki.

Uprzedzamy, że w przypadku uporczywych dłużników Uczelnia występuje na drogę sądowej egzekucji zadłużenia.

PRZYPOMINAMY, ŻE DATĄ WPŁATY JEST MOMENT ZAKSIĘGOWANIA PIENIĘDZY NA KONCIE SGGW, a nie dzień samej wpłaty.

W trakcie studiów wszystkie kwestie i problemy związane z dochodami studenta należy załatwiać WYŁĄCZNIE w DZIEKANACIE!!!