Tel: 22 59-330-00
Fax: 22 59-330-03
akademiki@sggw.pl

ADiSS SGGW

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

ADMINISTRACJA DOMÓW i STOŁÓWEK STUDENCKICH SGGW
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 161
tel. 22 59-330-00, fax 22 59-330-03
e-mail:  akademiki@sggw.pl

 

Uczestnicy kursu wyrównawczego będą zakwaterowani w akademiku Adara. Zakwaterowania będą możliwe od niedzieli 09.09.2018 od godz. 15:00.

UWAGA – PRZYZNAWANIE MIEJSC W AKADEMIKACH  SGGW DLA KANDYDATÓW i STUDENTÓW SGGW NA NOWY ROK AK. (2018/2019)

W dniu 29.08.2018 Komisja rozpatrzyła zweryfikowane wnioski studentów i kandydatów. Utworzono listy zarówno studentów jak i kandydatów: którym przyznano miejsca (zasadniczą) i wniosków formalnie odrzuconych.
Listy studentów wg nr albumu znajdują się zakładce „Przyznawanie miejsc” -> „Dla obecnych studentów”.
Listy studentów wg nr albumu znajdują się zakładce „Przyznawanie miejsc” -> „Dla kandydatów na studia”.
Informacje do kandydatów zostały także wysłane emailem z systemu rekrutacyjnego.

Osoby, które jeszcze nie złożyły wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim lub które będą rekrutować się dopiero we wrześniu, będą miały szanse na zakwaterowanie w domu studenckim w kwaterowaniu dodatkowym (1-3 października 2018).

Kalendarium zakwaterowań na rok akademicki 2018/2019

Najważniejsze informacje o kwaterowaniu zasadniczym

UWAGA: część kandydatów ma już założone konta w Wirtualnym Dziekanacie. ADiSS informuje, że Wirtualny Dziekanat dla studentów SGGW, jak sama nazwa wskazuje obsługuje wnioski o miejsce w akademiku wirtualne (elektroniczne) STUDENTÓW wysyłane za pomocą tego systemu, zaś KANDYDACI składali wnioski papierowe – te nie są rejestrowane w Wirtualnym Dziekanacie i stąd komunikat na kontach kandydatów: „wniosek na rok akademicki 2018/19 nie został złożony”.

UWAGA 2: Przypominamy, że kandydat staje się studentem dopiero od immatrykulacji, czyli od 1 października!, zatem w całej procedurze aż do zakwaterowania, dla osób składających papierowe podania będzie stosowane określenie „kandydat”!

SESJA POPRAWKOWA
Tegoroczna sesja poprawkowa odbywa się w dniach 5 – 14 września.
Zgodnie z wieloletnią praktyką każdy student stacjonarny SGGW, mieszkający odpowiednio daleko od Uczelni (powyżej 50 km) może w czasie sesji (dni robocze) zgłosić się do ADiSS i zostanie zakwaterowany. Prosimy tylko o przyjazd w dniu zakwaterowania najpóźniej do godz. 14. Nie trzeba wcześniej przesyłać podań wakacyjnych! będą do wypełnienia na miejscu.
UWAGA: studenci, którym przyznano miejsca w DS na rok ak. 2018/19 i którzy będą chcieli mieszkać po 15.09.2018 będą rozliczani opłatą za cały wrzesień!

W związku z licznymi pytaniami ADiSS informuje, że aktualnie nie mamy ŻADNYCH możliwości zakwaterowania studentów innych uczelni w przyszłym roku akademickim (2018/2019) w naszych akademikach.
Sytuacja może ulec zmianie po 5 października 2018.

With reference to numerous questions ADiSS inform that there is no possibilities accommodation for students of other universities for next academic year.

WAKACJE 2018

Osoby zainteresowane zamieszkaniem w akademikach SGGW w czasie wakacji 2018 (od 02.07 do 14.09.2018) proszone są o składanie podań w nieprzekraczalnym terminie od 06.06.2018 do 19.06.2018.

  • Osoby obecnie mieszkające w akademikach SGGW proszone są o składanie podań wakacyjnych do Kierowników tych ZDS-ów, w których chcieliby mieszkać;
  • Studenci SGGW oraz inne osoby, nie mieszkające obecnie w akademikach SGGW proszeni są o składanie podań wakacyjnych w Administracji Domów i Stołówek Studenckich (akademik Limba, pok. 43 lub 27).

UWAGA: kolejność składania podań może wpływać na wybór pokoi! Zalecamy jak najszybsze składnie podań.

(wzór podania wakacje 2018) – osoby nie będące studentami SGGW mogą przesłać skan wypełnionego podania (z czytelnym podpisem!) e-mailem

Ze względu na remonty oraz rezerwacje dla dużych grup zorganizowanych z kwaterowania wyłączone będą DS: Adara, Bazyliszek, Dendryt, Eden (bez RKM), Grand oraz Limba (piętra I-II).

Z uwagi na wyżej opisane zmniejszenie dostępnych miejsc w wakacje 2018 możliwości zakwaterowania osób nie będących studentami SGGW będą nieco ograniczone.

W związku z koniecznością przygotowania miejsc dla ok. 1,5 tys. osób z Parafiady, wszyscy studenci SGGW nie pozostający na wakacje mają obowiązek wykwaterować się najpóźniej do 30.06.2018 a inni mieszkańcy (absolwenci, studenci innych uczelni, itp.) do 29.06.2018!!!

ADiSS informuje, że od 01.10.2017 obowiązują nowe stawki opłat za zakwaterowanie w domach studenckich SGGW (szczegóły w sekcji „Ceny”).

Nadmieniamy, że ceny miejsc nie zmieniały się praktycznie od roku 2008. W związku z rosnącymi kosztami utrzymania akademików, spowodowanych czynnikami zewnętrznymi tj. wzrostem cen mediów (prąd, ogrzewanie, woda i ścieki), wzrostem płacy minimalnej, skutkujących wzrostem cen większości usług oraz wzrostem cen towarów, regulacja była konieczna pomimo innych działań maksymalizujących przychody i ograniczających koszty.

WAŻNE – Prorektor ds. Dydaktyki SGGW zatwierdził zasady ubiegania się o miejsce parkingowe przy akademikach!

Ogólne zasady przyznawania studentom SGGW miejsc postojowych w obrębie Strefy Mieszkalnej Nowego Kampusu SGGW w Warszawie.

Wysokość opłat parkingowych na parkingu podziemnym SGGW – stawki obowiązujące od 01.10.2016

Informujemy, że spośród złożonych w terminie (tj. do 04.10.2017) wniosków – zgodnie z obowiązującymi Zasadami przyznawania studentom SGGW miejsc postojowych – zostały przyznane miejsca postojowe na parkingach naziemnych przy akademikach, tym studentom, którzy złożyli poprawnie wypełnione wnioski i nie mieli żadnych upomnień dyscyplinarnych oraz opóźnień w płatnościach za akademik oraz tym, którzy mieli sumarycznie za wszystkie płatności opóźnienia nie większe niż 14 dni łącznie w całym roku akademickim 2016/2017.

UWAGA: w celu wykupienia abonamentu 50 zł/m-c dla studenta SGGW-mieszkańca domów studenckich przy ul. Nowoursynowskiej 161, należy zgłosić się osobiście do siedziby Straży Akademickiej SGGW w budynku nr 11 na Starym Kampusie (tzw. lewa podkówka – tam gdzie jest Bank).

Informujemy, że w dniu 30.06.2015 Zarządzeniem Nr 39 Rektora SGGW został wprowadzony znowelizowany Regulamin domu studenckiego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Pełna treść w dziale „Regulaminy”

UWAGA: rezerwacja miejsc w pokojach gościnnych na czas zjazdów, przez studentów studiów niestacjonarnych SGGW – WYŁĄCZNIE pod numerem telefonu 22 593-30-02 dwudziestego dnia każdego miesiąca (lub najbliższego dnia roboczego następującego po 20-tym) na miesiąc następny.
Do dokonania rezerwacji wymagane jest podanie nr albumu (znajduje się on m.in. na legitymacji studenckiej oraz w Wirtualnym Dziekanacie)!
WAŻNE: każda osoba dzwoniąca może dokonać jednej rezerwacji!!!

UWAGA mieszkańcy akademików SGGW

ADiSS informuje, że od 01.05.2014 usługi sprzątania domów studenckich w Warszawie świadczyć będzie nowa firma. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom wielu mieszkańców zmieniamy również zasady sprzątania – oprócz korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń ogólnoużytkowych teraz będą sprzątane także łazienki i przedpokoje w segmentach studenckich. Szczegółowe harmonogramy sprzątania w poszczególnych akademikach zostaną opublikowane w gablotach przy recepcji.

UWAGA: powyższe zmiany nie zwalniają mieszkańców z obowiązku dbania o czystość i rozliczenia się ze stanu pokoju/segmentu przy wykwaterowaniu!

W związku z przejęciem dużego zakresu sprzątania przez firmę sprzątającą, a tym samym wzrostem kosztów sprzątania zaprzestajemy wydawania środków czystości dla mieszkańców, a więc preparaty potrzebne do utrzymania czystości w pokoju mieszkalnym mieszkańcy kupują we własnym zakresie.

UWAGA mieszkańcy akademików!

Od 01.02.2014 wszedł w życie nowy system gospodarowania odpadami w dzielnicach Ursynów i Wilanów. Wobec powyższego wszyscy mieszkańcy są zobowiązani do segregowania śmieci!
Śmieci należy rozdzielać do 3 rodzajów worków/pojemników:

DO ZIELONEGO WORKA/POJEMNIKA:

WYRZUCAMY: butelki i słoiki szklane po napojach i żywności; butelki po napojach alkoholowych; szklane butelki po sokach, szklane opakowania po kosmetykach.

NIE WYRZUCAMY: porcelany i ceramiki, doniczek, żarówek, lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtęciowych, reflektorów, szkła stołowego, okularowego, żaroodpornego, ekranów i lamp telewizyjnych, luster, szyb samochodowych i okiennych.

DO CZERWONEGO WORKA/POJEMNIKA:

WRZUCAMY: papier, tekturę (puste, zgniecione opakowania po sokach), plastik (puste, zgniecione butelki po napojach), metal i puszki po napojach oraz zużyte art. biurowe (długopisy, linijki, zszywacze, segregatory itp.)

NIE WRZUCAMY: tłustego i zabrudzonego papieru, kalki, papieru termicznego i faksowego, tapet, odpadów higienicznych, opakowań z jakąkolwiek zawartością, butelek po olejach spożywczych i samochodowych, styropianu, gumy, puszek po farbach czy bateriach, opakowań po aerozolach, sprzętu AGD i RTV.

DO CZARNEGO WORKA/POJEMNIKA
WRZUCAMY WSZYSTKO TO, CZEGO NIE MOŻEMY WRZUCIĆ DO POJEMNIKÓW CZERWONEGO
I ZIELONEGO:

WYRZUCAMY: odpadki spożywcze (fusy po kawie i herbacie, resztki owoców i warzyw) zabrudzony np. tłuszczem papier, zabrudzone opakowania plastikowe, porcelanę, zabawki, opakowania po dezodorantach, styropian opakowaniowy, gumę, artykuły higieniczne, potłuczone szyby, śmieci uliczne.

NIE WYRZUCAMY: odpadów niebezpiecznych (leków, farb, olejów i ich opakowań, opakowań po środkach ochrony roślin), zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (żarówek, lamp, świetlówek, baterii i akumulatorów, zużytych tuszy i tonerów, komputerów), odpadów wielkogabarytowych.

UWAGA: kosze obecnie znajdujące się w pokojach/przedpokojach należy traktować jako kosze CZARNE (na odpadki niepodlegające segregacji), natomiast kosze ZIELONE I CZERWONE na wszystkie frakcje segregowane będą ustawione w kuchniach ogólnoużytkowych (w akademikach 4-piętrowych) i na korytarzu przy wyjściach do wind (w DS „Limba”).

PROSIMY O PRZESTRZEGANIE ZASAD SEGREGACJI. Jeżeli śmieci nie będą przez mieszkańców segregowane lub będą wyrzucane do niewłaściwych pojemników  wówczas zostaniemy obciążeni karami i wyższymi stawkami opłat za ich wywóz, co spowoduje wzrost cen miejsc w akademikach!!!

Prosimy o ZGNIATANIE przed wyrzuceniem do pojemników WSZYSTKICH OPAKOWAŃ plastikowych, kartonowych i papierowych – dzięki temu zajmują dużo mniej miejsca i ich wywóz będzie tańszy. Bądźmy proekologiczni i dbajmy o środowisko! (a przy okazji o pieniądze własne lub rodziców, którzy za akademik płacą 🙂 )

Zgodnie z nowym Regulaminem przyznawania miejsc i rozliczania zakwaterowań w domach studenckich SGGW, od dnia 25.02.2013 nie ma obowiązku dokumentowania dochodów w rodzinie studenta przy ubieganiu się o przyznanie miejsca w akademiku

UWAGA: ADiSS nie odpowiada na emaile anonimowe – prosimy podawać imię, nazwisko, wydział studiów oraz nr albumu. Z uwagi na ogromną ilość codziennych obowiązków nie odpowiadamy również na emaile, na które odpowiedź znajduje się na stronach internetowych SGGW

W okresie wakacyjnym (od ok. 1 lipca do ok. 15 września każdego roku) oferujemy możliwość korzystania z miejsc w akademikach nie zajętych przez studentów – informacje dodatkowe: tel. 22 59-330-04

Od 01.10.2008 za nieterminowe wpłaty naliczane są odsetki karne.Zaleganie z opłatami jest również podstawą do pozbawienia prawa do miejsca w akademiku a także uniemożliwia złożenie wniosku o miejsce na następny rok akademicki.

Uprzedzamy, że w przypadku uporczywych dłużników Uczelnia występuje na drogę sądowej egzekucji zadłużenia.

PRZYPOMINAMY, ŻE DATĄ WPŁATY JEST MOMENT ZAKSIĘGOWANIA PIENIĘDZY NA KONCIE SGGW, a nie dzień samej wpłaty.

W trakcie studiów wszystkie kwestie i problemy związane z dochodami studenta należy załatwiać WYŁĄCZNIE w DZIEKANACIE!!!

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.